Portfolio

ผลงานการติดตั้งจอโฆษณา

ติดตั้ง Digital Signage Kiosk แบบจอสัมผัสที่โรงงาน Ajinomoto

งานติดตั้งจอโฆษณา Digital Sigange Kiosk แบบจอสัมผัสที่โรงงาน Ajinomoto จ.อยุธยา พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุมผ่าน Cloud ช่วยให้สามารถควบคุมจอโฆษณาได้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องใช้ Flash Drive


ติดตั้ง Digital Signage Kiosk ขนาด 55" ที่ OSIM

งานติดตั้งจอโฆษณาแบบตั้งพื้น Digital Sigange Kiosk ขนาด 55" จำนวน 4 เครื่องให้กับ OSIM แบรนด์เก้าอี้นวดไฟฟ้าชั้นนำในประเทศไทย พร้อมซอฟต์แวร์ในการเปลี่ยนโฆษณาผ่าน Flash Drive เหมาะกับธุรกิจที่เปลี่ยนโฆษณาไม่บ่อย