การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าแต่ละหมวดหมู่และประเภท

การรับประกันสินค้าสำหรับ Signage Store

นโยบายหลักของบริษัทในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ นั่นคือการบริการหลังการขายต้องดีเยี่ยม ดังนั้นเราคำนึงถึงปัจจัยหลักที่ลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้ากับทางเรา นั่นคือเงื่อนไขการรับประกันต่าง ๆ นั่นเอง โดยเราได้รวบรวมเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยแบ่งตามหมวดหมู่และประเภทสินค้าดังรายละเอียดด้านล่างนี้

Digital Signage Kiosk (เครื่องโฆษณาแบบตั้ง)

การจัดส่งสินค้า
 • จัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงเวลาทำการ
 • การจัดส่งต่างจังหวัด คิดค่าบริการจัดส่งตามระยะทาง (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามค่าจัดส่ง)
 • กรณีจัดส่งและติดตั้งนอกเวลาทำการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม
ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่บริษัทกำหนด
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 1. สินค้ามีสภาพปกติ ไม่ผิดแปลกไปจากเดิม อาทิเช่น หัก, งอ, ยุบ, ทะลุ, มีคราบสนิม,คราบน้ำ เป็นต้น
 2. สินค้าไม่เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ภายนอก เช่น ฟ้าผ่า, ไฟตก เป็นต้น
 3. ไม่พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุต่อตัวสินค้า หรือมีการแกะหรือการซ่อมที่ไม่ใช่จากบริษัท
วิธีการส่งซ่อม
ติดต่อบริษัทเพื่อแจ้งซ่อมสินค้า โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งทีมช่างเข้าตรวจสอบสินค้าให้ภายใน 2 วันทำการสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพ และปริมณฑล และ 7 วันทำการสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด

* ฟรีค่าช่างและค่าอะไหล่ กรณีที่สินค้ายังอยู่ในประกัน
* ฟรีค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกรณีที่อยู่ในประกัน
* พื้นที่ต่างจังหวัดจะมีค่าใช้จ่ายการเดินทางโดยคิดตามระยะทางจริง
* กรณีที่ลูกค้ามีรถขนส่งของตนเอง สามารถจัดส่งซ่อมตามที่อยู่บริษัทได้
สิทธิพิเศษ Premium Warranty  ซื้อประกันเพิ่ม
สิทธิพิเศษสำหรับ Premium Warranty มีอะไรบ้าง? (สามารถซื้อประกันเพิ่มได้ โดยคิดเป็นมูลค่า 10% ของสินค้า)

 • มีสินค้าทดแทนระหว่างส่งซ่อม (โดยปกติแล้วการส่งซ่อม จะใช้ระยะเวลาประมาณ 20 - 40 วัน)
 • ส่วนลดค่าเดินทางซ่อมสินค้า (กรณีต่างจังหวัด) 30%

Wall-Mounted Digital Signage (จอโฆษณาแบบแขวน)

การจัดส่งและติดตั้งสินค้า
 • ค่าบริการติดตั้งเริ่มต้น 1,500 บาท (ไม่รวมขาแขวน) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงเวลาทำการ
 • กรณีจัดส่งและติดตั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดคิดค่าบริการจัดส่งและค่าช่างเพิ่มเติมตามระยะทาง (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามค่าจัดส่ง)
 • กรณีจัดส่งและติดตั้งนอกเวลาทำการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม
 • ติดตั้งเฉพาะผนังปูนและ/หรือเหล็กเท่านั้น
 • พื้นที่ติดตั้ง จะต้องมีปลั๊กไฟอย่างน้อย 1 ช่อง (สำหรับจอโฆษณา)
 • ค่าบริการติดตั้ง ไม่รวมการเดินสายไฟ สายสัญญาณต่าง ๆ
ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่บริษัทกำหนด
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 1. สินค้ามีสภาพปกติ ไม่ผิดแปลกไปจากเดิม อาทิเช่น หัก, งอ, ยุบ, ทะลุ, มีคราบสนิม,คราบน้ำ เป็นต้น
 2. สินค้าไม่เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ภายนอก เช่น ฟ้าผ่า, ไฟตก เป็นต้น
 3. ไม่พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุต่อตัวสินค้า หรือมีการแกะหรือการซ่อมที่ไม่ใช่จากบริษัท
วิธีการส่งซ่อม
ติดต่อบริษัทเพื่อแจ้งซ่อมสินค้า โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งทีมช่างเข้าตรวจสอบสินค้าให้ภายใน 2 วันทำการสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพ และปริมณฑล และ 7 วันทำการสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด

* ฟรีค่าช่างและค่าอะไหล่ กรณีที่สินค้ายังอยู่ในประกัน
* ฟรีค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกรณีที่อยู่ในประกัน
* พื้นที่ต่างจังหวัดจะมีค่าใช้จ่ายการเดินทางโดยคิดตามระยะทางจริง
* กรณีที่ลูกค้ามีรถขนส่งของตนเอง สามารถจัดส่งซ่อมตามที่อยู่บริษัทได้