บริการให้เช่าจอโฆษณาดิจิตอล (Digital Signage)

ทั้งรูปแบบ Kiosk และแบบตั้งโต๊ะ

ให้เช่า Digital Signage รุ่น Floor Standing Kiosk แบบไม่สัมผัส

ขนาดหน้าจอ 43", 49" และ 55" บนระบบปฏิบัติการ Android พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุมและออกแบบสื่อโฆษณา ในรูปแบบรายวัน (หากคุณสนใจการเช่นรายเดือน กรุณาติดต่อที่นี่) * คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ให้เช่า Digital Signage รุ่น Floor Standing Kiosk แบบสัมผัส

หน้าจอแบบสัมผัสขนาด 43", 49" และ 55" บนระบบปฏิบัติการ Android พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุมและออกแบบสื่อโฆษณา ในรูปแบบรายวัน (หากคุณสนใจการเช่นรายเดือน กรุณาติดต่อที่นี่) * คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ให้เช่า Digital Signage รุ่น Desktop แบบสัมผัส

หน้าจอแบบสัมผัสขนาด 13.3" แบบตั้งโต๊ะ บนระบบปฏิบัติการ Android พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุมและออกแบบสื่อโฆษณา ในรูปแบบรายวันและรายเดือน * คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่